Bedankt voor je positieve feedback! ❤️

Wij waarderen dit enorm! ❤️

Plaats jouw review en win leuke prijzen

5/5
  1. Plaats jouw review op Trustpilot
  2. Stuur een e-mail naar reviews@allesovercrypto.nl met daarin jouw naam
  3. Maak kans op €100,- op je bankrekening of een 1-op-1 sessie met Derek, Patrick of iemand anders uit het AllesOverCrypto-team!

Derek Westra en Patrick Suiker

Door mee te doen aan de actie, ga je akkoord met de algemene voorwaarden (zie onderaan)

Zij gingen je voor

Door mee te doen aan de actie, ga je akkoord met de algemene voorwaarden (zie onderaan)

Algemene voorwaarden winacte

1- Je maakt alléén kans op een prijs wanneer je én een eerlijke review hebt gegeven én een e-mail naar reviews@allesovercrypto.nl hebt gestuurd met daarin je naam waarmee je de e-mail hebt gestuurd.

 

2 – Per 50 deelnemers (zij die en een review hebben geplaats en een mail hebben verstuurd) verloten we óf €100,- óf een waardevolle 1-op-1-sessie van een uur met Patrick, Derek of iemand anders uit het AllesOverCrypto-team.

 

3 – Je kan maximaal één keer meedoen met de actie.

 

4 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

 

5 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd

 

6- De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is AllesOverCrypto gerechtigd een andere winnaar te trekken.

 

7 – De levering van de prijs zal binnen 60 dagen na bekendmaking van de winnaar worden voldaan.

 

8 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. AllesOverCrypto mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).

 

9 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is AllesOverCrypto gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

 

10 – AllesOverCrypto is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

 

11 – AllesOverCrypto is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

 

12 – AllesOverCrypto is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

 

13 – AllesOverCrypto is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat AllesOverCrypto daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door AllesOverCrypto op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

 

14 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

 

15 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u dit doen via team@allesovercrypto.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. AllesOverCrypto zal zo spoedig mogelijk reageren.

Door mee te doen aan de actie, ga je akkoord met de algemene voorwaarden (zie onderaan)

Copyright 2017-2023 © AllesOverCrypto

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Money Mastery), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn. De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto. De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren. Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.